Blog này là nơi để xả stress, không hoan nghênh ai vô đọc hết.

Tôi tin là người quen của tôi ngoài đời không ai biết tôi viết blog này. Không. một. ai. Nếu bạn biết tôi, hãy coi như không biết. Tốt nhất là đừng đọc.

Thông tin trên blog này không address ai một cách chính diện, nhằm bảo về sự riêng tư cho tôi, và những người được đề cập.

Tôi sẽ để public, vì private như xưa thì tự kỷ quá. Lol.

Advertisements