Update chút.

Tình hình là mình sắp move out qua khu khác sống. Đang ráng làm cho xong bái tốt nghiệp để được đi du hí và về nhà, kết thúc 1 năm hành xác.

😦 Nói vậy chứ 4 tháng nha, còn lâu nha…. 😦

Advertisements