Sao mình có mixed feeling quá.

😦

Nhớ cậu lắm nha. Nói trước.

Nhưng mà đang all over the place vầy rồi làm sao dẫn cậu đi chơi???!!!

ARGGGGG

Advertisements