Từng tuổi này rồi, chưa có gì trong tay cả.

Ba mẹ và cậu cho mình đi học, ắt phải tin tưởng ở mình.

Không biết sau này về, mình sẽ làm gì. Nhưng mình sẽ cố hết sức. ❤

Vì ba mẹ, chí bờm và cậu.

Vì tương lai của cả hai đứa nữa.

 

Advertisements