Hổm nai đã hoàn thành được xuất sắc mục tiu đề ra:

Làm bánh,

Đặt nhà hàng,

Đem lên gửi nhà hàng.

Giờ chỉ còn đợi chồng “tình cờ dắt mình vào quán”, xong dồi tới tráng miệng…. *cười nham nhở*

Cầu trời mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

❤ i love you.

Advertisements