It’s only a fairy tale

Nhớ anh điên cuồng.

Anh sắp lên đường, nỗi nhớ mang theo không hết còn để vương vãi quanh em. Sao không dọn hết để em không phải buồn và khóc?

Đi dạo trên bãi biển cùng anh thật không gì vui hơn thế. Dù cho anh đối xử thế nào, em cũng yêu anh.

Vẫn khóc như đứa trẻ khi anh đi mất…

Muốn khóc cho khuây khỏa, nhưng khóc rồi tại sao vẫn chưa nguôi?

Advertisements