Tưởng như mới ngày hôm qua, các cậu nhỉ? Hóa ra cũng đã hơn năm năm… Trước đây, có cho vàng tôi cũng không dám nghĩ mình lại có thể hết mình vì một thứ gì đó xa lạ đến vậy. Choti mang mình đến với nhau, rồi chẳng vì lý do gì lại chia xa không cách gì hàn gắn được. Có lẽ… mình chỉ có một điểm chung, đó là các anh ấy.

Bây giờ mà nhắc H.O.T với bọn trẻ thì cũng chả ai hay, đừng nói đến Choti family nhà mình. Nào là Rò, Mui, Jinnie.. rồi cả Redleo, Hf… Chẳng ai ngờ là có một đêm tháng sáu, có người nhớ tới các cô đâu nhỉ?

Kệ cha tất cả những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn nói là..  tôi nhớ các cô lắm 😦

There are few things that will gonna live forever. One of those is the memoir of us and Chotifam. I grew up with you guys and honestly, I can’t be the way I am without you.

Thank you, huges and kisses.

Advertisements