Ta nói, đời người như hạt cát, thoảng cái là bay đi mất. Bởi vậy sống chết đâu có quan trọng.

Ta muốn chết.

Chết chắc là hết.

Advertisements