Chính xác là chẳng có gì tồn tại mãi.

Lý do cùi bắp là vì mình rởm, không chịu xài ctrình trans để mà đọc, phải ké mấy người khác…

= = mà cái vấn đề là  editor dạo này edit chán quá. Truyện mình khoái thì chẳng còn được bao lâu… Ta biết mà, Cái gì cũng nhất thời, người ta rồi cũng chán hết cả.

Chẹp.

Lãnh đạm thấy ớn, bố Huy nói là lãnh cảm cũng ko sai.

Advertisements